WE… ZIJN… LiiiiiiiiiiVE! – Update Aug/Sep

Goed nieuws!
Het heeft weken geduurd, maar de site is live, neem meteen even een kijkje.
Staat jouw logo er goed op? Heb je andere op- of aanmerkingen? Ze zijn meer dan welkom.

En we zijn nog maar net begonnen
Er is nog niet veel content, maar dat zal snel goed komen. Vanaf de 3de week van september betrekken we het pand en zullen de dagboek entries actief gevuld worden. Tot die tijd komen er nog vooraankondigingen van alle producten die ons toegezonden worden, krijgt de categorie “Wilde Ideeën” meer aanvulling, worden er use-cases geschreven en krijgen alle relevante nieuws-items een plek. Kleine kinderziektes worden gladgestreken en ontvangen feedback verwerkt.

Relevante pagina’s voor sponsoren

Social Media
Facebook, Twitter, Google+ en YouTube zijn actief, follow en like ze vanaf jullie eigen kanalen ajb. Het media offensief achter deze kanelen start vanaf eind september.

Diepe buiging
Dankzij jullie input, feedback en deelname hebben de site en het project een belangrijke mijlpaal behaald, daarvoor een diepe buiging en nog een extra bedankje.